מלחמה מציאותית

מלחמה מציאותית

במובן מסויים איננו יכולים להרשות לעצמנו התמחויות במלחמת החיים. בקרב אתה נלחם מול כל חייל אוייב שמגיע אליך. אתה אינך יכול לומר: אני איני נלחם עם חיילים עם תת-מקלע כי התמחיתי בקרב מגע עם סכין – אתה חייב להתעמת עם כל מה שבא מולך. כך בנוי העולם – ולא במקרה אלא במכוון: עלינו להתמודד עם כל אדם, בעיה או סוגיה שניצבת לפנינו בקצב שמותאם לקצב שבו הם מגיעים אלינו.

כן, עלינו לשאוף לתכנן את הקצב ולשלוט בו. עלינו לעשות את הכל כדי שאנו נהיה אלה שקובעים את הקצב ואת החוקים. אך הקב"ה, שהעמיד אותנו אל מול רעים אשר מתקיפים אותנו כאשר איננו מוכנים, ברא אותנו כך שנוכל להתמודד גם עם הבלתי מתוכנן.

הקב"ה סומך עלינו ולנו אסור לאכזב אותו – עלינו לסמוך עליו שהוא יודע מה שהוא עושה ולא להפנות הגב לסכנות כפי שאיננו מפנים עורף לעבודה קשה אך הכרחית. אם נמצה את הרעיון לעומקו ומבין שמלחמת המציאות היא הדרך ללמוד את מה שחשוב לנו ללמוד בחיים, תהיה המסקנה שכל הדברים שמפתיעים אותנו כשאיננו מוכנים הם שיעורים שמלמדים אותנו בדרך הטובה ביותר את מה שעדיין איננו יודעים.

ונראה שנכון הדבר, בהקשר זה, לראות את הנושא הראשי שעלינו ללמוד בחיים ובמציאות כדבר שעימו הגענו לעולם הזה ושאודותיו אנו לומדים מיום לידתנו – את עצמנו. כי זה הדבר החשוב ביותר שיש לנו – ובנוסף לכך מהווה עובדת הקרבה הגדולה שלנו אליו את נקודת הייחוס האידיאלית אליו, אשר אומרת כי שומה עלינו ללמוד את עצמנו כדבר החשוב ביותר לצורך התקדמותנו הידיעתית.

ביסודו של דבר מדובר במלחמה המציאותית ביותר שאנו יכולים לחשוב עליה לא מכיוון שזוהי מלחמה על הקיום במציאות והיא נערכת במציאות אלא מכיוון שכשאנו מבינים את מושג המציאות כדינמי, כלומר ככזה שמייצג את העובדה שחיינו הם תהליך של מפגש פעיל בין נמצאים, נראה את המלחמה המציאותית כלב ענין חוויית המציאות שלנו.

נתונים נוספים