בזיון בית הדין

 

יוני 93

לכבוד

בית המשפט בישראל

 

הנדון: בזיון בית הדין

 

מדינת ישראל של היום איננה מדינה צודקת: היא פוגעת בחופש אזרחיה ומסתייעת לכך ברשות השופטת. זכויותיהם של אזרחיה נפגעות על ידי חקיקה לא צודקת המופעלת על ידי הממשל במטרה לבזוז אותם. הדבר נעשה על ידי חקיקה המייצרת סוגים שונים של מסים וקנסות המפקיעים מידי האזרחים את רכושם הפרטי. על ידי חקיקה זו נבלמת בישראל כל תנועת צמיחה ו/או התפתחות כלכלית, תנועות המיוסדות בהכרח על שאיפה לרווחים ולהגדלת רכוש.

אי קיומה של חוקה, כלומר של הסכם מוגדר המחייב את נציגי הציבור מבחינת אחריותם האישית להגנה על זכויות האזרח בישראל, הפך אותם לשליטים דיקטטוריים ואת האזרחים לנשלטים-עבדים בפועל. בנוסף, החוק במדינת ישראל יונק ממקורות זרים בכך שהוא מתבסס על ומתייחס מחד לחוקים הקיימים במדינות זרות אשר ערכי היסוד שלהם אינם תואמים למציאות ו/או לחוקי היהדות, ולעתים הם תוצר ישיר של חברה בת דת אחרת ומקורות אחרים שאין שום הצדקה מספקת לציית להם.

בימינו, מורכב חלק ניכר מהחוק הישראלי מתוצאות הפעילות הפרלמנטרית פוליטית המתחוללת בכנסת. זו מייצרת חוקים המתבססים אך ורק על הסכמים פוליטיים שאינם יונקים מקריטריונים של צדק אובייקטיבי. החלטה פוליטית או הסכמים ממשלתיים אינם מקורות ראויים ונכונים לחוק צודק ובמקרה של מדינת ישראל הם נשענים באופן כמעט מלא על כוח הזרוע המופעל על ידי המדינה כנגד המפרים את חוקיה.

מכיוון שהרשות השופטת של מדינת ישראל כפופה למסגרת לא צודקת של חוקי כפייה הנחקקים שלא על יסוד צדק אובייקטיבי, אין היא יכולה לתפקד כמערכת צדק אמיתית. כתוצאה מכך, התיימרותה לייצג צדק אובייקטיבי, בזמן שבו היא יכולה לספק רק צדק יחסי לאזרח, תורמת לאשלייה שבמדינת ישראל ניתן להשיג צדק מוחלט. אשלייה זו מסוכנת לחייו של האזרח, פוגעת בזכויותיו היסודיות כאדם, ומונעת ממנו את האפשרות להשגת האושר האנושי המאוזכר במסמכים כמגילת העצמאות האמריקנית. על כן, עד שלא תנתק עצמה המערכת המשפטית הישראלית ממערכת החוק הממשלתית, ועד שלא תהפוך למערכת המפעילה חוקי צדק בלבד, היא ראוייה לבוז.

אי לכך ובהתאם לזאת אני, אוהד קמין, מתכבד בזה לבזות את מערכת המשפט של מדינת ישראל בכלל ואת בית הדין המסויים הזה בפרט. אני מצהיר בזאת כי שום פסק דין ומסקנות של שופטיו לא יהיו מקובלים עלי כצודקים מטבע היותם נשקלים לאורו של חוק לא צודק.

אני בז לחוק כפייתי שמתיימר להגן על האזרחים במסגרת שפוגעת בזכויותיהם על ידי חוקים כפייתיים.

אוהד קמין

נתונים נוספים