ביטול ההסכם

 

ביטול ההסכם

הקמת מדינת ישראל נעשתה במסגרת חוזה בו קיבלה קבוצת ההנהגה לידיה את סמכויות השלטון כפיקדון מידי האזרח. שליטי מדינת ישראל רוקנו מתוכו את ההסכם החברתי שעליו בוססה. במקום להשתמש במנדט הכוח שקיבלה הממשלה בכדי להגן על האזרח היא הפנתה אותו כנגד האזרח חסר המגן. מכיוון שעל הסכם חברתי להיות מוסכם על היחידים המרכיבים את החברה הריני מצהיר בזאת כי אני אינני מסכים יותר.

כצד א' בחוזה, כאזרח יהודי שהמדינה הוקמה למענו ולשכמותו ובכדי לשמור על זכויותיו הרי אני, אוהד קמין, מבטל בזה את ההסכם ביני ובין הממשלה הפושעת שהפרה את ההסכם עמי, פגעה בזכויותי ועשתה כך לכל שאר אזרחיה היצרנים של מדינת ישראל.

אני טוען כי ממשלת ישראל לא עמדה בחוזה, הפרה אותו ופעלה בניגוד לו. אני טוען שאתם מרמים את כולנו, האזרחים. אני טוען כי גם אלה המסכימים לשליטתכם מרומים על ידיכם ואינם יודעים מה מידת הרמאות או הנזק שגרמתם להם. אני טוען שפשעיכם הוסתר ויוצב באמצעות הורדת רמתו התרבותית של הציבור במשך 40 שנה של שליטה במערכת החינוך. זו אחת מני דוגמאות רבות למחדל ביצוע ממשלתי שהוא בעל השלכות מרחיקות לכת.

הממשל הישראלי שנעזר בחוקי כפייה כדי להכריח את האזרח לשלוח את ילדיו לבתי הספר הממלכתיים אירגן חינוך לקוי וגרם לאנאלפבתיות, לבורות ולחוסר ההשכלה הקיים היום בחברה הישראלית. העובדה שאלה מסייעים למטרות הדיכוי שלכם גם היא מחשידה כשלעצמה אך אין בה הוכחה לתכנון מוקדם; מאידך היא מוכיחה את רשלנותכם ההרסנית שהיא כשלעצמה די בה בכדי לפטרכם מתפקידכם.

אי לכך ובהתאם לזאת אני מפטר את ממשלת ישראל מלהמשיך ולעסוק בעניני ומודיע בזאת שאני מסרב לשלם יותר חלק כלשהו ממשכורות שריה, פקידיה או כל שותף אחר שלה. עד שלא תימצא ממשלה שתשרת אותי באמת תוך כיבוד זכויותי אני אסרב לשלם את המס המושת עלי;

אני לא אשלם מרצון מס לרמאים שמבטיחים במשך ארבעים שנה להועיל לי ומזיקים לי. אני לא אשלם מרצון לאנשים המזלזלים בי ופוגעים בזכויותי כאדם בכלל וכיהודי בפרט. אני לא אשלם מרצון למי שמשתמש בעמלי כדי לדכא אנשים חפים מפשע ומשתמש בעמלם כדי לדכא אותי. אינני מוכן יותר לאפשר לבוזזים לרכב על מאמצי ולדכא כל רוח חפשית שהיא - שלי או של אדם אחר.

אוהד קמין

נתונים נוספים