הצהרה לפני משפט

 

הצהרה לפני משפט

 

ישראל של היום איננה מדינה חפשית אלא חברה עריצה שבה שולט הכוח האלים ולא הצדק. כתוצאה מכך ישראל מהווה היום ממסד אשר פוגע בזכויות האדם ומבצע פשעים רבים.

אני אדם טוב ואני חף מפשע. מעולם לא פשעתי נגד איש ואני מזמין כל אדם לבוא ולהוכיח את ההיפך - אך בכלים של צדק, הגיון ומוסר מציאותי.

הכוח שבגללו אני נמצא כאן הוא כוח הכפייה. אם לא הייתי בא מרצוני היו מביאים אותי לכאן בכוח. אין לי שום ענין להיות כאן ולדון עימכם ואני עושה זאת רק משום שאתם כופים אותי.

אני לא אעזור למי שפושע נגדי בשום דרך. באתי לכאן בכדי לומר שאינני רכושו של איש. אני שייך לעצמי ולא לאף אחד אחר. אין לאף אחד זכות עלי או על חלק כלשהו ממני. אין שום סיבה שיפגעו בי כל עוד לא ביצעתי פשע כנגד מישהו - וקל וחומר שאין הצדקה לפגוע בי במשך כל חיי.

אני עובד למען הרווח שלי ואני משיג אותו בזכות. אינני מקריב את עצמי על מזבח לטובת מישהו ואין לי ענין שיקריבו את עצמם למעני. את מה שיש לי אני עושה בזכות המאמצים שלי ואם מישהו חושב שיש לו תביעה אלי שיבוא ויראה לי אישית. אני אינני מאמין לממשלה, כולה או מקצתה, שיש לה ענין לעזור לי כאזרח אני מאמין שהיא בגדה בי ואני מאמין שהיא פועלת נגדי.

אינני מוכן שיהיה לי פחות מכיוון שאני מעוניין לשלם עבור מה שאני רוכש. בקיומי אין חטא וזה שאינו נותן אינו שווה לזה שלוקח.

אפילו אם זה היה נכון שאינני נותן, אסור לתת לפושעים. אין לאף אחד זכות על מה ששייך לי. אינני מכיר בצדקת שיטה שפושעת כנגדי ו/או כנגד אחרים והיא איננה זכאית לדבר ממני.

אדם אינו חייב לשרת את טובת הציבור. אם אדם הוא חלק מן הציבור, הרי בשרתו את עצמו, הוא משרת ממילא את טובת הציבור.

הרצון הטוב שיש לאנשים מופנה כנגדם. אי אפשר לעשות אנשים מסויימים מאושרים על ידי הפיכת אנשים אחרים לאומללים. גם אם זה היה אפשרי - זה היה בלתי מוסרי, ומכיוון שזה בלתי מעשי, קל וחומר שזה בלתי מוסרי. את החלק הראשון הצליחה השיטה לעשות: כולם אומללים, יש פקפוק לגבי הצלחת החלק השני.

אני מאמין ששום דבר איננו מקרי ושהכל מכוון לחשבון טוב. אני מאמין שכולנו קרבנות של טעויות ומשגים וכל אחד מאיתנו ישלם על טעויותיו: מעט, על אלה מהן שעשה בתום-לב, והרבה על אלה שעשה מתוך רשלנות.

אין כוחי אלא בנשק האמת; כל מה שקורה ויקרה לי בעימות הזה אני מבטיח לזכור, לשמור ולהעביר הלאה. אנו חיים בזמן שאיננו מאפשר הסתרת אמת לאורך זמן וזהו הנשק היחיד שהאדם זקוק לו.

שום דבר במציאות איננו מצדיק אי-צדק. הפועל באי צדק וכל מי שמשתף עימו פעולה יהיה חייב לכפר על פשעו, כך או כך.

אם הייתם, חלילה, אויבי ישראל, ואם היינו בגלות, יתכן והייתי יכול להיכנע ולהתפשר באופן זמני מטעמים שבנוחיות חמרית - אך המצב הקיים, שבו יהודים פושעים כנגד יהודים בארץ-ישראל איננו מאפשר לי לשתוק. אני חושש לגורל כולנו וחרד לגורל הדורות הבאים אם לא יאמרו הדברים היום, אחרי כל המאמצים שהושקעו בכדי להשיב את העם הזה אל אדמתו. זהו מצב שבו כל פשרה על הטוב, כל הסכם עם הרע, כמוהו כבגידה באלה מאיתנו שלחמו לחירות ולצדק

אם מישהו זקוק לעזרתי הוא יכול לבקש. הדרך הטבעית והמוסרית שבה על בני אדם לנהוג יחדיו בחברה היא דרך הבקשה, ההצעה, והמסחר מרצון, שכן החברה היא קבוצת אנשים שחברו לחיות יחדיו מתוך רווחים הדדיים. זה שמחדיר לחיים החברתיים אלימות ודרכי כפייה הורס את יסודות הרצון הטוב וההסכמה הכללית והופך את המתחברים מידידות לשונאים.

הסבל הרוחני של זה שבולמים את חייו לא ניתן לשיעור ולמידה.

היום הצטלבו דרכינו. אתם חושבים שתטפלו בי, שתאלצו אותי, שתענישו אותי, שתקחו ממני, שתחנכו אותי - או לפחות שתהפכו אותי לדוגמה שתסייע לכם לעשות זאת לאחרים אך גם אתם מעורבים וחייכם מחר כבר לא יהיו דומים למה שהיו עד היום - הם משתנים עכשיו כי אני לא הייתי עד עתה בחייכם. עכשיו אני נכנס אל חייכם ואתם צריחכים לקחת זאת בחשבון מה שתעשו היום עמי כדאי שיהיה בו הרבה מחשבה כדאי שתהיו בטוחים שאתם מוצאים פסק דין צודק שכאשר ישאלו אתכם בעתיד תהיו בטוחים במה שעשיתם היום בטוחים שמה שעשיתם היה בתום לב איש מאיתנו לא ישכח את היום הזה גם אם ירצה אני לא ארצה כי אני בחרתי לבוא לכאן ולעמוד ולהשמיע את דעתי אני בחרתי להיות כאן ולאפשר לכם להחליט על חיי לפגוע בי ולחשוב על הצדק שבדבר.

אני איני לבדי. אני פועל להציל את עצמי וגם אתכם.

הסיבה שאני אינני חושש להימצא כאן ומן האפשרות להיכנס לכלא היא שאני יודע שאני ממילא נמצא בכלא.

שיתוף פעולה עם מערכת שכופה אנשים למות היא מקבילה שוות-ערך למוות.

אנחנו חלק מתהליך הסטורי שמתפתח לקראת חופש אמיתי: החופש של היחיד, שהוא היסוד לחופש הכללי של כל עם ושל האנושות בכלל.

אתם חיים את מדינת העבר - מדינת סבל וקרבנות אני אזרח מדינת העתיד: מדינת הצדק והחופש.

מה שאדם מרוויח חייב להיות בידיו ועליו להחליט מרצון מה יעשה עימו לא ניתן לחייב אותו אחורה בזמן לחוזה שלא הסכים עליו ולמחיר שלא ביכלתו לבקר. את אבי רימיתם אך לא אותי.

זכותכם לחיים איננה זכות לכפות את צורת חייו של מישהו.

אדם יכול לסבול ולמות רק פעם אחת בלבד וסבלם של שניים אינו גדול יותר מסבלו של אחד.

כשאתה מרים קולך כנגד השוד אומרים לך שכולם שודדים, שכבר שדדו לפני כן ושזה מוצדק לשדוד מהעשירים. אין זה נכון ואין זה צודק.

זה הזמן בו נשפטים לא רק הפושעים אלא גם השופטים. זה הזמן שבו נשפטים גם המאזינים והשותקים, כי דין שתיקה כהסכמה ודין הסכמה כתמיכה ובעתיד תזעק כל אבן מכותל מצפונך: איפה היית ומה עשית?

לאדם שפוי אין מה להרוויח ממערכת ששגעון אחז בה.

אני אינני מתכוון לסייע בשום צורה לפגיעה בזכויות האדם שלי. אני מוכן לעזור רק בדבר אחד: להביאכם להבין את טבעו של הפשע שאתם מעורבים בו. אני מוכן להופיע בכל מקום וזמן שאוזמן ולהסביר את עמדתי, ותו לא.

אינני רוצה להיות פושע ולכן אני כאן. אם נגזר עלי לסבול בשל כך שאינני מוכן לפשוע – בבקשה. אני עדיין אהיה המרוויח כי זה שאינו חוטא הוא תמיד מרוויח יותר מהחוטא.

אני אינני מוכן להיות שותף לפגיעה אף לא בזכותו של אדם חף-מפשע אחד – ועל יסוד עיקרון זה אני לא אסכים שיפגעו בזכויותי שלי.

הנמצאים בחברה זו ובחדר הזה הם קרבנות של תפישות מוטעות.

הראו לי שאני טועה - ואתנצל בו במקום ואחזור בי. אך כל עוד לא תוכלו לעשות כן אראה את עצמי כצודק באופן מלא.

אין זה מתפקידי או ביכלתי לפשפש בצפונות ליבו של כל אחד מהשופטים אותי ומהעוסקים בעניני אם אכן הוא עושה מה שהוא עושה בזדון או בשגגה אך זו אחריותו של כל אדם לעצמו באשר הוא אדם.

אוהד קמין

נתונים נוספים