1 ג'ון לוק

 

כל בני האדם הם חופשיים

ג'ון לוק

נתונים נוספים