2 אריסטו על ההבדלים בין משטרים

 

על ההבדלים בין המשטרים


...כל המשטרים המתכוונים לתועלת הציבור, הם הישרים לפי הצדק במלוא מובן המלה; ואילו כל אלה, המתכוונים לטובת השליטים בלבד הם מסולפים וכולם מהווים סטיות מן המשטרים הישרים, שהרי דינם כדין שלטון אדון בעבדו; ואילו הפוליס היא שותפות של בני-חורין.

בשעה שהאחד או המעטים או הרבים שולטים לתועלת הכלל, אלה הם משטרים ישרים; ואילו בשעה שהם שולטים למען האינטרס הפרטי של האחד או של המעטים או של ההמון, הם סטיות.

והסטיות הן... הטיראניה, האוליגרכיה והדמוקרטיה. שהרי שלטון היחיד הטיראני הוא לתועלת השולט שלטון יחיד, האוליגרכיה - לתועלת העשירים, והדמוקרטיה - לתועלת העניים; אך אף אחד מהם אינו מכוון לתועלת הכלל.


אריסטו "הפוליטיקה" ספר א

 

נתונים נוספים