3 ג'סי הלמס הממשלה החונקת

 

הממשלה החונקת


"ישראל התברכה בכמה מן האנשים הטובים והחכמים שבעולם. עם זאת, עדיין ראוי והוגן לשאול מספר שאלות. הסקטור הציבורי בישראל ענק. מה קרה להפרטה? האינפלציה גבוהה, המסים עוד יותר. כמה מן הצעירים המבריקים של ישראל עוזבים אותה ובאים לחיות בארה"ב. לא בעיית הבטחון דוחפת אותם החוצה, אלא הממשלה, החונקת את יכולתם להתקדם. אני אומר זאת כידיד, לא כמבקר."


מתוך ראיון עם ג'סי הלמס,

יו"ר ועדת החוץ של הסנט האמריקני, 24.3.95

נתונים נוספים