5 מנחם בגין שלטון החוק

 

שלטון החוק - מתוך דיון בכנסת בשנות ה50


ח"כ מנחם בגין על עבירות כנגד החוק בתקופת הבריטים:

"...היה היתה תקופה בחיינו, שבה הפרנו את החוק, בלי רחמים, בלי ליאות, ובכוונה תחילה, משום שזה היה חוק שיעבוד.

בתקופה ההיא ראינו את הדבר כמצווה לנו, להפר כל צו - גם צו יהודי - אשר יטיל עלינו את החובה למלא אחר חוקי השיעבוד. בתקופה ההיא, כשהרסנו את החוקים הבריטיים ושמנו את השלטון הבריטי ללעג ולקלס, למשל ולשנינה, לעיני הגויים בעולם כולו, בתקופה ההיא הונח היסוד לחוק העברי. כשגדולי גיבורי הדור, עולי הגרדום, בשבתם שבועות וחדשים בתא המוות, סירבו עד הרגע האחרון לחתום לא על בקשת חנינה ולא על מסמך לערעור, ובלבד שלא להכיר בשלטון הבריטי ובחוקיו - אז, בלילות ההם של סבל על-אנושי, הונח היסוד לחוק העברי הריבוני. "אין אנו מכירים בחוק הבריטי, ולא נחתום על מסמכים המבטיחים את קיומו במולדתנו" - כך אמרנו.

אולם השלטון הבריטי איננו, ואנו במדינת ישראל, שבה אנו רוצים במנוף להגשמת חזון הדורות. דוקא משום כך אנחנו - מפרי החוק הבריטי, בלי רחמים ובלי ליאות - רוצים בחוק חפשי, בחוק צדק."

נתונים נוספים