6 עקרונות החופש המוצהרים של מדינת ישראל

 

עקרונות החופש המוצהרים של ישראל

(כפי שהוצהרו במגילת העצמאות)


1. החל מרגע סיום המנדט ועד להקמת השלטונות הנבחרים והסדירים של המדינה בהתאם לחוקה שתיקבע על ידי האספה המכוננת הנבחרת לא יאוחר מ1 באוקטובר 1948 - תפעל מועצת העם כמועצת מדינה זמנית, ומוסד הביצוע שלה, מנהלת העם, יהווה את הממשלה הזמנית של המדינה היהודית, אשר תיקרא בשם ישראל.

2.מדינת ישראל תהא... מושתתת על יסודות החירות, הצדק והשלום לאור חזונם של נביאי ישראל...תבטיח חופש דת, מצפון..."

3."אנו קוראים לאומות המאוחדות לתת יד..."

"אנו קוראים... לבני העם הערבי... לשמור על השלום..."

"אנו מושיטים יד שלום ושכנות טובה לכל המדינות השכנות ועמיהן, וקוראים להם לשיתוף פעולה ועזרה הדדית..."

"אנו קוראים אל העם היהודי בכל התפוצות להתלכד סביב הישוב... ולעמוד לימינו..."


(הסעיפים מתוך ההכרזה על הקמת מדינת ישראל)

נתונים נוספים