59 לורד קורנברי חשש מתחרות

 

חשש מתחרות

 

דעתי היא, שכל המושבות הללו, שהן בבחינת ענפים המשתייכים לאילן אחד (אנגליה), צריך שתשמרנה כך, שתהיינה תלויות לגמרי באנגליה ומשועבדות לה. וזאת אין להשיג לעולם, אם יינתן כאן לאוכלוסין להחזיק בדעה, מכיוון שהם אנגלים הרי יכולים הם להקים כאן אותם מפעלי חרושת כפי שהוקמו באנגליה. שהרי התוצאה תהיה, כי אם הם יווכחו לדעת, שהם יכולים להלביש עצמם, לא רק בנוחיות אלא אף ברוב נוי, בלא עזרתה של אנגליה, הרי אלה שכבר עתה אינם להוטים ביותר אחר התלות בממשלה, עד מהרה יתעוררו להוציא מן הכוח אל הפועל מגמות, שטיפחו זמן רב בלבבם. ענין זה לא יהא נראה כמשונה, אם תתנו דעתכם על כך אילו בני אדם אלה שארץ זו מאוכלסת הם.


מתוך מכתבו של מושל ניו יורק לורד קורנברי 1702

,

אל לשכת המסחר האנגלית

 

נתונים נוספים