60 תום פיין בזיון הציות לשלטון עריץ

 

בזיון הציות לשלטון עריץ

 

יש ברכה בחברה בכל רמה, אבל שלטון, אפילו שהוא ממדרגה גבוהה מאד, אינו אלא הכרח לא-יגונה. כשהוא ירוד ביותר אין לשאתו עוד. משום שאם אתה מתייסר, או נתון לסבל בידי שלטון, ממש כפי שהדבר צפוי בארץ שאין נוהג בה שלטון, הרי מידת הדכדוך חריפה ביותר, בתוספת של בזיון, שאתה הוא המספק את האמצעים המדכדכים אותך.


תום פיין

 

נתונים נוספים