62 בנימין ד'יזראלי יהדות ורכושנות

 

יהדות ורכושניות

 

היהודים מגלמים את העיקרון השמי; גם כל מה שרוחני בטבענו. הם נאמני המסורת ושומרי כל יסוד דתי. הם ההוכחה החיה והברורה ביותר לשקר שבעיקרון ההרסני של הזמנים המודרניים בדבר שויונם הטבעי של בני האדם... מגמתו הטבעית של הגזע היהודי, הגאה בצדק על דמו, מנוגדת היא לעיקרון של שויון בני האדם. יש להם גם תכונה אחרת - הכושר לרכישה. אם כי החוקים האירופאים השתדלו למנוע מהם (את האפשרות) מלהשיג רכוש בכל זאת הצטיינו הם בעושר שצברו. מכאן יוכח, שכל המגמות של הגזע היהודי הן שמרניות. נטייתם היא לדת, לרכוש ולאריסטוקרטיה טבעית...


מתוך "לורד ג'ורג' בנתים, ביוגרפיה פוליטית"

מאת בנימין ד'יזראלי 1851

 

נתונים נוספים