64 מילטון פרידמן הסוציאליזם מנוגד ליהדות

 

הסוציאליזם מנוגד ליהדות

 

הסוציאליזם הממלכתי, זה שבמציאות... לא מועיל, ואף פעם לא הועיל, ליהודי כפרט ואף לא לישראל ככלל. הסוציאליזם הממלכתי סותר את ערכי היהדות היסודיים ביותר: את אחריותו של היחיד בפני בוראו למעשיו, את החובה לעשות צדקה, את השתתת הקהילה על שיתוף פעולה מרצון, את הכבוד לשוני בדעות, את האמונה ללא עוררין בכוחה של התבונה. ערכי יסוד יחודיים אלה מסתאבים בשיטה אשר מיצוייה מחייב ציות לסמכות אוטוריטטיבית במקום למצפונו של היחיד, החלפת מעשי צדקה אישיים במערכת רווחה סטרילית המופעלת על ידי ביורוקרטיה לא אישית, שיתוף פעולה מרצון בקונפורמיזם כפוי, זכויות לפרט בשלטון על ידי הרוב או על ידי אליטה.

האידיאל הסוציאליסטי שבה לא רק את ליבם של אינטלקטואלים יהודים אלא של אינטלקטואלים בעולם כולו. הגידול שחל כתוצאה מכך במימדיה ובכוחה של הממשלה הוא שגרם, לדעתי, לכך שמידת החירות בעולם פוחתת והולכת. למרבה המזל, הביצוע למעשה של האידיאל הסוציאליסטי מרבה את הספקנות לגבי תקפותו. בכך יש לראות מקור חשוב לתקוה בעתיד.

צאו וראו מה קרה בהסטוריה. לו היה הסוציאליזם הממלכתי מושל בכיפה באלפיים השנים האחרונות היהדות לא היתה שורדת בגלות. עם ישראל היה עובר מן העולם. כיצד שרדו היהודים? לפעמים מלך או שליט היו מגינים על היהודים, אך בד"כ היהודים שרדו רק מפני שיסודות של כלכלת השוק איפשרו ליהודים לעשות את השליט לבעל חובם. על פי רוב היהודים שרדו בגולה על אפם ועל חמתן של ממשלות ולא בשל עזרתן. ובאילו מדינות היהודים לא רק שרדו אלא גם עשו חיל? רק באותן מדינות שהנהיגו את הקפיטליזם התחרותי ואת השוק החפשי. ובמדינות אלו, למרבה הפליאה, היהודים הצליחו ביותר דוקא באותם מגזרים שבהם שררה תחרות רבה יותר.

התקווה האמיתית של ישראל, ושל החירות בכל אתר ואתר, היא ביזמה, בחריצות, בדחף, בתבונה ובאומץ של האזרח, של היחיד, המשתף פעולה מרצון עם אחרים. רק כתוצאה מהישגיו של היחיד נוצר נס הקידמה בכל תחום של הפעילות האנושית. האיום מצד שכניה של ישראל מחייב אותה, לרוע מזלה, לקיים כוח צבאי גדול. רק ממשלה יכולה להקים כוח כזה. לפיכך אין מנוס מקיום מגזר ממלכתי גדול. אך מגזר זה יכול לפעול ביעילות יחסית רק אם הוא נתמך על ידי אזרחים בני חורין ועל ידי כלכלה פרטית, חזקה ופרודוקטיבית.


מילטון פרידמן

מתוך דברים שאמר בעת קבלת דוקטור כבוד לכלכלה

באוניברסיטה העברית ב4 יולי 1977

 

נתונים נוספים