66 לאון שלף בין "הגנת הצורך" לכבוד, השקפה ואישיות היחיד

 

הקשר שבין המושג המשפטי של "הגנת הצורך" לכבוד, השקפה ואישיות היחיד

 

...הפירוש ההגיוני והנאות למלה "כבוד" בהגנת הצורך הינו פירוש המקפל בתוכו את המובן הקשור קשר אמיץ לעצם האישיות של האדם. סיכון של פגיעה בה, באישיותו, מאפשר לו לקרבן הפוטנציאלי, להגיב כדי לשמרה מכל פגע, באותה מידה שסיכון לגופו או רכושו, מאפשר לו לנקוט בפעולות לסיכול הסכנה. אין ספק כי השקפות עולמו של אדם, מצפונו, אמונתו וכיו"ב, הינם בין מרכיבי היסוד של האישיות, של כבודו. ולכן בא החוק ומרשה לאדם להפר חוק על מנת להגן עליהם - והכל כפוף לקיום יתר תנאי הגנת הצורך. יתכן כי טענה זו תראה מרחיקת לכת - ואין ספק כי פירוש כזה מהווה מעין חידוש מהפכני במושגים משפטיים, לא רק בישראל אלא בעולם. אולם פירוש זה של המלה "כבוד" נראה הגיוני, יעיל ורצוי לאין שיעור מכל פירוש אפשרי אחר; והרי הייחוד שבפירוש החוק מקורו בייחוד שבנוסח הסעיף בישראל.


לאון שלף

מתוך "אי ציות לחוק מטעמי מצפון"

נתונים נוספים