67 לאון שלף זכות אי הציות לחוק לא מוסרי

 

זכות אי הציות לחוק לא מוסרי בהסטוריה העכשווית

 

לאחר משפטי נירנברג וטוקיו וכן משפט אייכמן בישראל, ברי כי במצבים מיוחדים, כאשר החוק חורג מעבר לנורמות מוסריות יסודיות, אין לציית לו. במקרים כאלה לא תישמע הטענה כי החובה לציית לחוק קיימת ללא סייגים. זהו אמנם המצב המתבקש מן המשפטים שנערכו לאחר מלחמת העולם השניה, בהם נעשה נסיון לקבוע נורמות בינלאומיות ברורות ותקפות. אולם מצב תיאורטי ורצוי זה לחוד והמציאות לחוד. בספרו "הטעיית נירנברג" טוען דוידסון כי הפרות גסות של הנורמות הללו אירעו במשך שלושים השנים האחרונות וכי האחראים לכך, העושקים והרודנים למיניהם, כלל לא הועמדו לדין - בין היתר מכיוון שלעתים הצליחו במזימותיהם.


לאון שלף

מתוך "אי ציות לחוק מטעמי מצפון"

נתונים נוספים