אין לו אלוהים

אין לו אלוהים

בין אלוהים לGOD

לפני מספר חודשים התפרסם בעולם ראיון עם המיליארדר והנדבן היהודי אדגר ברונפמן, שבמסגרתו הצהיר, למעשה, כי אין אלוהים. הדבר, כפי שדווח, "הכה בתדהמה רבים בקהיליה היהודית בארה"ב".

ברונפמן, לשעבר יו"ר הקונגרס היהודי העולמי, אמר בראיון "אני לא מאמין באלוהים של התנ"ך, אבל אני מאושר ביהדותי גם בלעדיו". בראיון נשאל ברונפמן: "אם מוציאים את הגורם הדתי מהיהדות, מה נשאר?" ולכך השיב, בין היתר: "...מה שנותר זה האתיקה, המוסר. עמנו הוא שכתב את עשרת הדברות. ציוויליזציות ברחבי תבל מבוססות על עשרת הדברות."

בדברים אלה מתוארת היהדות בדרך מוטעית לחלוטין, שמצביעה על הבנתו של ברונפמן כמבוססת על עקרונות שגויים ביותר. ההבדל בינם לבין עקרונות היהדות נמצא קודם כל בכך שערכים כמו עשרת הדברות אינם ניתנים להעברה מהעם היהודי לעם אחר. בנוסף לכך, לא ניתן להסיק או להקיש מהן את המוסר היהודי בכללותו. הגישה שמציג האיש מאפיינת, אולי, חלק מערכי היהדות ואת הבנתם של רבים לגבי המסורת היהודית, אך היא איננה מייצגת אותה לאשורה.

ניתן ללמוד עוד רבות מדברים אלה; קודם כל, בהתחשב בכך שהראיון נערך במקורו באנגלית, ניתן להבין מכך שמה שיש לאיש זה במקום אלוהים, זה GOD. ההבדל בין אלוהים לGOD גדול הרבה יותר מההבדל הלשוני-חיצוני שבין העברית לאנגלית, ואת ההבדל הזה ניתן, במקרה זה, להבין גם משאר דבריו של איש ההון היהודי: מדובר בהבדל גישה יסודי שקיים בין ההבנה היהודית את העולם לבין ההבנה הלא-יהודית שלו ובמקרה המסוים הזה בעיקר בין היהדות לנצרות.

לפי היהדות, כתובה התורה בלשון שיש בה משום דיוק מדעי כה רב, שכל תרגום של מושגי היסוד שלה – ובכלל זה אלוהים – ישבש, בהכרח, את משמעותו. נראה שהנצרות, שאימצה את התנ"ך בגרסתו הלא-עברית, היתה מודעת לדבר, שהיה, כנראה, חלק מכוונתה המקורית לשבש את ערכי היסוד של היהדות. כשכתבה הנצרות לתנ"ך ספר המשך-לכאורה בשם "הברית החדשה", היתה ללא ספק מודעת גם לכך שחלק מתוכנו של ספר חדש זה עומד בסתירה לתנ"ך היהודי. אך הוא הועיל ביצירת האשליה שיש קרבה עקרונית בין ערכי הנצרות ליהדות ורבים – ובכלל זה יהודים – סוברים כך עד היום.

דבריו של ברונפמן על האתיקה מראים עד כמה הצליחה הנצרות להעביר את המסר על קרבתה המוסרית ליהדות גם ליהודים שלא למדו על בוריין את מצוות המסורת היהודית האותנטית – וגם לא את ההסטוריה של שנאת הנוצרים ליהדות. פרשנותו של ברונפמן, המייצגת, כנראה, את הבנתם של יהודים אמריקאיים רבים את היהדות, תואמת כנראה את הההבנה הנוצרית לגבי רעיון האל. אך הרבה יותר מזה, היא עולה בקנה אחד עם ההשקפה הרואה את הנצרות והיהדות כדתות-אחיות בעלות יסוד ערכי משותף.

השקפה נפוצה זו, המדברת על "מסורת יהודית-נוצרית", מייצגת טעות טראגית, באשר הנצרות הכריזה מאז היווסדה מלחמת חורמה נגד היהדות וכל הפעולות שנעשו על ידי מנהיגיה ומאמיניה ביחס ליהדות מוכיחות עובדה זו. בהקשר זה יש לראות, בין היתר, את השימוש בלשון אחרת לא רק כענין חיצוני אלא בנושא עקרוני, שעם שאר מכלול העובדות יש בו כדי להכחיש את הבנת האלוהים לפי היהדות.

המלה אלוהים מתייחסת למהות מסוימת ביותר, שהיהודי המאמין נדרש לשנים רבות של מחקר ולימוד כדי רדת לעומקה. לעומתה, המלה GOD מייצגת מושג אוניברסלי כללי אשר ניתן לפרשנות בדרכים רבות ושונות, שחלק מהן אינו עולה בקנה אחד עם השכל. פרשנות זו, שהשתלטה, ללא ספק, על הבנתם של רבים את הרעיון האלוהי, גרמה לאנשים כמו ברונפמן לראות את המסורת היהודית כגישה מוסרית כלל אנושית וערכים יהודיים רבים, כמו עשרת הדברות, כמבטאים מוסר אוניברסלי, אף שהם מיועדים לעם ישראל בלבד.

כשל זה היה, למעשה, חלק מהאיסטרטגיה האנטי-יהודית שהופעלה על ידי הנצרות במטרה להכשיל את הבנתם של היהודים המאמינים ולשבש את תוקפה של היהדות ככוח תרבותי פעיל. סביר להניח שבמובנים רבים נחל הדבר הצלחה, במיוחד כאשר היה מדובר במי שלא ידע להבחין בין כוונת המקור לתחליפו. בהקשר השימוש במלים, ניתן להבין את היהודי שסובר כי המלה GOD מכילה בתוכה את מלוא התוכן שמכילה המלה העברית אלוהים כמי שאין לו אלוהים.

דווקא בשל היותו של מר ברונפמן במשך שנים רבות תומך נדיב בענין היהודי, יש בדוגמה זו שלו כדי להסביר גם אי הבנות רבות אחרות של יהודים המצהירים כי פעולות מסוימות של העם היהודי אינן עולות בקנה אחד עם היהדות. דברים אלה מתרחשים במיוחד בהקשר של מוסדות וארגונים יהודיים ותיקים אשר פועלים מזה זמן רב על יסוד הנחה שהם ממלאים אחר הנדרש מערכיה של היהדות, אך למעשה הם פועלים בהשפעת ערכים נוצריים. יותר מפעם אחת נודע בעבר על דמויות מרכזיות בהנהגת הקהילה היהודית או מדינת ישראל שפעלו באופן מנוגד לחלוטין ליהדות מתוך אמונה בכך שהבנתם את היהדות היא המייצגת את ערכיה האמיתיים.

אמונה מוטעית זו מאפיינת, למשל, את כל המחזיקים בגישה הסוציאליסטית או בתפישות השמאלניות ביחסי פנים או חוץ; אלה, המאמינים כולם כי מדובר ברעיונות התואמים את רוח היהדות, רואים בהשקפתם החברתית, המבוססת על השאיפה ליחסי שוויון חומריים בחברה או בשאיפה ליחסי שלום בין עמים משום הגשמת חזונם של גדולי היהדות אך מתעלמים מכך שהעולם היהודי האותנטי מתבסס על גישה מדעית דייקנית ולא על הכללות כוללניות ומפוזרות.

כמו במקרה של מושג האלוהים שמשמעותו במסורת היהודית שונה לחלוטין מתרגומו בדתות אחרות ובכלל זה הנצרות, האיסלם ועוד רבות, לא ניתן לומר על מי שאומר שהוא מאמין באלוהים שהוא באמת כזה אם אינו יודע באופן מדוייק מהי הכוונה המקורית של מושג זה, מה תכנו ומה המשמעות המדויקת של הדברים לגבי הקיום האנושי במציאות.

נתונים נוספים