אתיקה מנוגדת לחיים

 

אתיקה מנוגדת לחיים

האתיקה הנוצרית שעומדת על איסור או המעטה ביחסי מין, חושפת את מגמתה כנגד החיים שכן המין הוא הציר שעליו נסבים ומתפתחים החיים. הניתוק שקיים היום בחברה המערבית בין מין לבין הפרייה הוא רק הוכחה מחזקת על הצלחת הניתוק הנוצרי במשימת בלימתו את ההתפתחות האנושית.

האנרגיה המינית, כמו כל אנרגיית יצירה אחרת, נותבה על ידי הרוע לאפיק צר ונשלט בחומרה על ידי גוף ש"מחזיק את העולם בביצים" תרתי משמע: ואיש איננו חושב על כך ששאיפתו של האדם לקיים יחסי מין היא שאיפתו המובנית להתפתח, לגדול, ליהנות ולהנות תוך כדי כך את שותפו למעשה.

הדבר דומה להפרדה המלאכותית שיצר הסוציאליזם בתחום המסחר בין יצרן לצרכן; מה שזה הציג בתחום הכלכלה כמוהו כהפרדה הפילוסופית שבמין אנו מכירים אותה כהפרדה בין נתינה ולקיחה. לגבי רבים, גבר שרוצה לקיים יחסי מין אינו נחשב למי שרוצה לעשות דבר חיובי. למעשה, בעולם המערבי הנוצרי, פעולתו נסבלת רק בהקשר מורשה על ידי הדת, קרי: המימד המטפיסי, קרי: העולם הלא חמרי, הלא פיסי, הלא גופני.

האנושות תשתחרר מאחיזתו זו של הרוע רק כשתוכר בפועל האחדות שבין השאיפה המינית לאהבה, לשאיפה לרווח, לשאיפה לנתינה, לשאיפה להנאה, הפועלות בהכרח יחד וללא סתירה פנימית. ביחד עם הכרה זו גם יוכר היחס הדו-היבטי שיש בין הענקת הנאה לקבלת הנאה, שבמין הוא בא לידי ביטוי בכך ששני שותפי המעשה נהנים באותו זמן – ובכלכלה הוא מתבטא בעובדה ששני צדדיו של עסק טוב מרוויחים מקיומו.

נתונים נוספים