הטוב ביותר

 

הטוב ביותר

אני צופה בתמונות של קצינים נאציים מסיירים במחנות הריכוז, ליד פליטים יהודיים מורעבים, מוכים ומושפלים. אני חושב על המאמץ של היהודים להסביר מאז השואה ש"גם יהודים הם בני אדם" וש"אנחנו טובים כמותם". אך למעשה, הדבר אינו נכון, כי העם היהודי היה טוב יותר מהם – וזה גם ההסבר האמיתי לכך שנגזר על בניו למות.

אסור היה ליהודים לשחק את ישו בחברה שמזדהה עם הסיפור הנוצרי עד כדי כך שהיא צריכה להרוג את מה שהיא מאמינה שהוא יהודה איש קריות שבתוכה – או לצלוב את מי שהיא מאמינה בעליונותו הרוחנית ובאיכותו האנושית.

מבחינה זו גרמו היהודים שמחד הכחישו כל העת את האשמותיהם של הנוצרים שהם האחראים לצליבת משיחם אך הציגו את עצמם, תוך כדי התגוננות, ככאלה שיש להם על מה להתנצל ובכך שיחקו לידי אויביהם. היום כמו אז צריכים היהודים לשאת ברמה את היותם טובים יותר מהנוצרים בעצם העובדה שאין הם תרים להאשים איש בסבלותיהם.

נתונים נוספים