לו הייתי אפיפיור

 

לו הייתי אפיפיור

(סיפורו של חלום)

בחלומי והנה אני אפיפיור - והחלטתי לעשות צדק עם העם היהודי ועם כל אלה שהם בני העם הזה ושהנצרות עשתה להם עוול.

הוריתי למכור את כל נכסי הכנסיה שעל פני האדמה. בכספים האדירים שנתקבלו מיצירות האדריכלות, האמנות וכל נכסי הדלא-ניידי שאספו אבותי במשך דורות רבים השבנו לצאצאי העם היהודי את כל נכסיו שהיו בחזקתנו מאז שהיינו לשליטי האימפריה הרומאית. בראשם של נכסים אלה השבנו את כלי המקדש היהודי בירושלים, אשר אבותינו הרומאיים הוציאו ממשכנם המקודש בירושלים. את כל אלה ורבים אחרים, כולל נכסיהם באירופה ובשאר חלקי העולם, אשר בזזו אבותינו, השבנו ליהודים. כך חזרו לידיהם כל ביזת הגלויות הארוכות.

לאחר מכן הוקענו את כל שונאי החינם של היהדות והוצאנו מבתי הכנסיה שלנו ומן המנזרים את הספרים שבהם קראנו לשנאת העם היקר הזה. את כל אלה ציוויתי לשרוף בראש חוצות ואז, כשהובלנו אותם באותן עגלות שבהן הוצאנו לשריפה את ספרי הקודש של היהודים לפני מאות שנים, התעוררתי ואראה כי רק חלום טוב הוא זה שחלמתי.

נתונים נוספים