מהפכות לא מהפכניות

 

מהפכות לא מהפכניות

המהפכה ה"מוצלחת" כביכול של המאה ה20, המהפכה הקומוניסטית, לא הייתה יכולה להתבצע אלמלא הייתה לבוש חדש למשהו ישן: הנצרות. מבחינה זו לא חידש קארל מרכס יותר משחידש לותר לגבי הנצרות. דבר זה מראה שני דברים:

את עומק אחיזתם של העקרונות הנוצריים בבני אדם, במיוחד בחברה הנוצרית-מערבית, עד כדי כך שהם אינם מבחינים כי מה שהם רואים כשינוי מהפכני אינו אלא ענף אחר של אותו עץ.

את הקושי שבהצעת משהו חדש אחר לגמרי לבני אדם שיהיה ממש שונה לגמרי ושיוכלו לתפוש אותו ולשלוט בו.

משל לאדם הכלוא בתוך חבית מתגלגלת והוא סובל כל כך שכל שינוי במהירות הגלגול, בכיוון הגלגול או בקצבו גורם לו הקלה זמנית ומחשבה שזהו הפתרון של בעיותיו, אך מחמת השהייה והמאמץ והסבל יש דבר אחד שעליו הוא איננו חושב: על יציאה מתוך החבית.

נתונים נוספים