פיתגוראים

 

פיתגוראים

אפלטון סיפק צידוק למבנה חברתי מושחת. "כדור הארץ מזוהם - השמיים טהורים" הוא רעיון פיתגוראי שניתן למוצאו אצל הנוצרים הראשונים, שהחזיקו באפלטוניזם. זהו, כנראה, היסוד למטפיזיקה הנוצרית, הרואה את העולם הזה כמקום שלילי ואת "מלכות השמיים" כמקום חיובי, שאליו מגיעים אחרי מות הגוף.

נתונים נוספים