סכנת המוסר הנוצרי

 

סכנת המוסר הנוצרי

חלק גדול מהעוצמה הרבה שהיתה לנאצים, ואשר באמצעותה הצליחו בזמן קצר כל-כך לעשות הרבה כל-כך, יש לזקוף לכך שהם ויתרו על המוסריות הנוצרית; בכך הם הרוויחו מקדם עצום מבחינת שיפור ההתאמה בין פעולתם למציאות ושחרור של המוני משרתיהם מכבליה מעכבי החיים של המוסריות הזו.

עם זאת אין לשכוח כי בצמוד להשגת יעילות זו הנאצים אימצו מוסריות שלילית, חייתית, ניהיליסטית ואנטי-אנושית, של "אכול וטרוף כי אין אנו יודעים ולא מעניין אותנו מה יביא יום אם בכלל".

יש מקום להניח כי לא מן הנמנע הוא שהצלחתם של הנאצים בהשלטת האתיקה החייתית בוססה על היותו של העם הגרמני שבו פעלו כמה לשחרור מאוויים אפלים כמוסים שלו, אשר היו דחוקים מתחת לפני השטח במשך מאות שנות מוסר נוצרי.

מנקודת מבט מדעית-מעבדתית שאיפשרה לנו ההסטוריה העצובה והאכזרית, ניתן לראות כי גם היום, מתחת לקליפה של המצגת הנוצרית הפסוודו-הומניסטית של רחמים נוצריים פושעים ובלתי מבוקרים - המוענקים, באופן אבסורדי, לרוצח וגם לקרבנו - קיימת בעולם הנוצרי אכזריות רצחנית מעשית המתפרצת לה באותן נקודות בזמן, שבהן נפרץ סכר ה"נימוס" המחייב את ההומניסט-לכאורה. כך, שוב ושוב מומחשת סכנת המוסר הנוצרי, המדחיקה – ובמובן זה מסתירה – מאוויים כמוסים של אלימות אל מתחת לפני השטח של הפסיכולוגיה האנושית.

התמיהה המובעת, פעמים רבות, על האכזריות הקיימת בחברה הנוצרית, צריכה להתבטל מפני העובדה שיש בין שני אלה – המוסר הנוצרי והרצון בביצוע מעשי זוועה - יחסי סיבה-תוצאה ולא ניגוד. למעשה משלימים זה את זה הקליפה הרשמית של הנוהג החברתי חיצוני האוסר על האדם לפעול בהתאמה לתאוותיו הפרטיות והתוכן של תאוות שלא טופלו כהלכה על ידי השכל אלא רק דוכאו בפעולה של הדחקה פסיכו-חברתית. מבחינה זו החיה ששיחררו הנאצים מכלאה ושיסוה ביהודים לא היתה כוח זר לעולם הנוצרי אלא יצור שיולד, טופח וגודל על ידי המוסריות הנוצרית בהקפדה כדי להגיע ליום שבו ניתן יהיה לשסות אותו באויב הנצרות: ביהודי.

מבחינה זו אין האירוע המחריד של השואה, על כך ההשתתפות הכללית של שונאי ישראל שהראו כי יש להם הנאה רבה ממעשיהם, אלא גרסה חדשה, מעודכנת ורחבת היקף של אותם פוגרומים עתיקים, אשר הוכנו על ידי כוהני הדת הנוצריים מדי דור במקומותיהם – ולא מן הנמנע שאלה גם משמשים עד ימינו השראה למעשי הרצח הזוועתיים שמבצעים המוסלמים שונאי ישראל. את כל המעשים האלה ניתן להבין שמעשה שחרור היצרים הנמוכים האפלים של האדם החולה, אשר דוכאו על ידי מסגרות ההתנהגות החברתית עד לזמן האמת של חשיפת השנאה והפיכתה למעשה. במובן זה יש גם לתופעה מוסלמית זו של תאוות רצח יהודים אבות יוצרים – כמו לנאצים – בנצרות.

נתונים נוספים