שלושה טפשים

 

שלושה טפשים

שלושה אנשים טפשים המה אשר ידעתי, בכפר קטן אחד שכמוהו כעולם כולו:

אחד מהם היה טיפש של ידיעה, כי ידע שאיננו יודע - והיה מנסה לדעת יותר כל העת. הוא היה אמיץ ונועז והיה מעריץ את היודעים ומשרת אותם בנסיון ללמוד ולהחכים - אלא שהדבר לא עלה בידו: הוא היה הולך ונופל, הולך ונכשל ועושה עצמו לצחוק בכל הכפר אך תמיד היה קם ממפלתו, ממשיך בדרכו וממשיך במאבקו להיות חכם.

טיפש זה היה עני טוב לב, אזרח מכובד של גן העדן אשר לשוטים, אשר לא הבין בדיחות אך היה צוחק עם אלה שהבינו כי אהב את הצחוק, גם אם היו מתבדחים על טפשותו. חייו מאושרים ונעימים היו והוא ראה את כל בני האדם שסבבוהו כחברים. הוא מעולם לא שנא איש והיה מנסה ללמוד מהכל ומכל דבר. הוא מעולם לא האשים איש בטעויותיו שלו ומת כשחיוך על שפתיו. אני אהבתי אותו ואפילו הערצתיו כי מעולם לא פסק מלהילחם ולרצות להיות יותר משהיה.

השני היה טיפש של בורות, כי הוא היה בור כל-כך עד שחשב שהוא חכם. אומלל היה ומלא מרירות כי טפשותו הייתה לו לרועץ. הוא היה אומלל אמיתי והוא לא יכול היה לזהות חכמה או חכמים.

לפיכך, הוא היה טועה כמעט בכל החלטה חשובה ומעולם לא העלה בדעתו כי יוכל אולי ללמוד, להתפתח ולהיעזר בחכמים בכדי לשפר את חייו - כי ראה את עצמו כחכם. אך כתוצאה מכך היו חייו וחיי משפחתו מתדרדרים והולכים ביגון וסבל כל העת. אליו היו בלבי רחמים רבים כי טפשותו הייתה לו כחומת כלא בצורה וחסמה בפני כל דבר-טעם או חכמה מלחדור פנימה...

השלישי היה טיפש של חוסר אחריות. הוא נכשל בכל אשר עשה ותמיד האשים אחרים וגרם להם נזקים בצורה ישירה או עקיפה. הוא מעולם לא ראה קשר בין מעשיו לנזקים שנגרמו על ידם ואת כל כשלונותיו היה נוהג לטפול על גב אחרים.

הוא היה נוהג לגנות את המזל הרע, שלדבריו רודף אותו אישית והוא סירב בכל תוקף ללמוד - מאנשים או מן המציאות. הוא שנא במיוחד את העובדות ומעולם לא הסכים להכיר בידיעה כלשהי כידיעה תקפה. הוא היה עסוק כל העת בארגון חיי אחרים והמלצותיו ועצותיו היו גרועות ככל שיכולות להיות עצותיו של טיפש.

אדם זה שנאתי בכל לבי - כי הוא בחר בטיפשותו והתמיד בה על אף כל עדויות הסבל והנזק שגרם - ועל כך אינני יכול לסלוח...

אם נגזר עלי להיות טיפש, הייתי בוחר בטפשות של ידיעה על פני טפשות של בורות אך אני מעדיף למות ולא להיות טיפש של חוסר אחריות.

נתונים נוספים