השעור של יורם הרגזן

 

השעור של יורם הרגזן

המחשבה האחרונה שעלתה בדעתו של יורם לפני שפגעה בו המשאית היתה על הכלב שהשאיר במלונה. הוא עלול לגווע ברעב אם איש לא יטפל בו. הוא גר רחוק מן העיר והוא חשב על הכלב הבודד שעלול לילל עד מוות, קשור במלונה הנעולה.

אך כשהבריא יורם וחזר צולע לביתו לאחר חדשיים של שיתוק מוחלט מצא את המלונה ריקה ואת דלת המלונה פרוצה לרווחה. היה זה השכן ששמע את יללת הכלב הרעב והחליט לאספו ולטפל בו עד שיורם יבריא. הכלב לא שמח, משום מה, למראה אדוניו והצטנף הרחק ממנו בחשדנות ובהיסוס.

"פושע, גנב" - רטן יורם כלפי השכן – "איך העזת לגנוב את כלבי? מי נתן לך רשות לעשות בשלי כבשלך? אני אתבע אותך לדין כמו שתבעתי את מכבי האש שהרטיבו את ביתי כשנשרף. לא רק שחפצי היקרים ביותר נשרפו, אלא שהאש לא הגיעה אליהם כלל וכך נשמדו בגלל המים. אתה יודע כמה יקרים היו לי הספרים? והיה לי גם אוסף ספרים ובולים יקרים מאד – והם כולם נשמדו ללא הכר... ממש בושה זוועה וחרדה מה שמרשים לעצמם אנשים כאשר בעל הרכוש איננו בנמצא!"

למחרת טבע יורם בנהר ואיש אחד קפץ להצילו. מה שהוא עשה לאיש הזה היה דבר שכל בני העיר יזכרו עוד שנים רבות. "מי הרשה לך לגעת בי?" - צעק עליו – "נבל בן נבל! מי נתן לך רשות לקרוע את בגדי ולגרור אותי מן המים? אני אתבע אותך לדין על אלימות ואתה עוד תתחרט על כך שהתערבת בחיי אנשים אחרים!"

התכנסו בני העיירה והחליטו לפעול כנגד יורם. למחרת בבוקר היו החיים בעיירה נמשכים כהרגלם. יורם הלך למכולת ובדרך אמר כהרגלו למישהו "בוקר טוב" ולאחר מכן קנה במכולת חצי ככר לחם ונסע במכוניתו הביתה. הוא די הופתע כשלמחרת נתבע על ידי האנשים שאת שנתם הפריע בקולה של מכוניתו שעברה ליד ביתם, וגם כאשר האיש שלו אמר "בוקר טוב" תבע אותו על כך שלא קיבל את רשותו לברך אותו – אך בעיקר נדהם כאשר תבעו אותו כל והחכמים הזקנים של העולם על כך שהשתמש ללא רשות במילותיהם.

בבית המשפט, כאשר הוצגה בפניו השאלה אם קיבל את רשותו של יוצר המושגים "בוקר" ו"טוב" להשתמש בהם, הוא לא יכול היה להציג שום מסמך המאשר את שימושו הקבוע במלים אלה. וכך, בדרך הקשה, למד יורם על המידה שבה מצא לנכון להשתמש בדברים השייכים לבני אדם אחרים מבלי לקבל את רשותם...

נתונים נוספים