המשרת-הנוכל

המשרת-הנוכל

או: איך הפך המשרת הנוכל לאדונו של הצדיק?

כשראה הנוכל שאיננו יכול לגבור על הצדיק, שכן חזק הוא, החליט לרמות אותו ולקחת את רכושו בדרכי ערמה ותחבולה. הוא חקר ומצא, שהצדיק נדיב וחפץ לסייע לבני אדם ככל-יכלתו. לכן הציג עצמו כידיד ורע לצדיק והתקרב אליו.

לאחר שקנה את אמונו, ביקש הנוכל מן הצדיק שיסייע לו בידו לפרנס את משפחתו. נעתר לו הצדיק בשמחה. כתשלום על נדיבותו הציע הפושע את עצמו כמשרת בבית הצדיק וזה ראה בכך אות להגינות. לאחר מכן הציע הפושע לצדיק לסייע בניהול חשבונותיו עבורו.

הסכים הצדיק ונתן בידי משרתו את ניהול ספרי החשבונות. כך השתלט המשרת על עוד ועוד תחומים במשק ביתו של הצדיק עד שהצדיק מסר לידו את ניהול כל עסקיו.

היה הצדיק עמל רוב שעות היום בעבודה קשה, כדי לכלכל את בני ביתו וגם את המשרת ובני ביתו, משרתו היה עוסק בניהול עניניו ובנסיעות. יום אחד שאל הצדיק את משרתו "לאן זה אתה נוסע מדי יום?"

השיב לו הנוכל: "מטפל אני בעניניך. נוסע אני העירה להפקיד את כספך בבנק ולהתייעץ עם מומחים לגבי הדרך הטובה ביותר לשמור על ערך עבודתך." יפתה התשובה בעיני הצדיק, וגדל אמונו במשרתו.

עבר זמן נוסף, ויום אחד, כששב הצדיק לביתו אחרי עבודה קשה בשדה, ראה כי ספת המנוחה שלו אינה במקומה. קרא למשרתו ושאל אותו למקומה של זו וענה המשרת: "נאלצנו למכור אותה בשל חובך".

תמה הצדיק: "לא ידעתי כלל שאני חייב כספים".

"הרבה כספים" אמר המשרת "וכל רכושך ממושכן לבעלי חובך, כי כבר מזמן איבדת את כל רכושך. למעשה, עליך להודות לי, כי אם לא הייתי אני מסייע לך בעניניך הכספיים, היה פרי עמלך נלקח ממך לאלתר ולא היה לך ולבני משפחתך מה לאכול."

נתונים נוספים