קניית הזכות על ארץ ישראל

 

קניית הזכות על ארץ ישראל

זכות למהות נקנית על ידי פעולת יצירתה של המהות.

זכות למדינה נבנית, כמו כל זכות אחרת, על ידי פעולת יצירה. דבר זה מנוגד לחלוטין לגישתם של הערבים החושבים על הרס ונזק כעל מה שיביא להם מדינה – מה שמשותף עם תפישת אנשי מדע מסוימים הגורסים כי היקום נברא על ידי פיצוץ.

למתיישבים היהודיים בארץ ישראל הייתה זכות למדינה, שכן זו נקנתה על ידי פעולת ההקמה שלהם תרבות במקום שבו לא הייתה כזו – ופעולת השחרור מהעריצות התורכית שהשתתפו בה מחתרות יהודיות במלחמת העולם הראשונה וחיילים יהודים בצבא בריטניה.

ההגנה נגד אויבים שאיימו על המתיישבים, אשר הגיעה לשיאה במלחמות ישראל, השלימה את קניית הזכות על הארץ – וזכות זו בולטת יותר ויותר על רקע העובדה שהערבים של היום עדיין אינם מסוגלים להקים מראשית תרבות יצרנית ועצמאית ועדיין נזקקת – גם לאחר שהעולם נכנס למאה ה21 - לתמיכה, עזרה וסיוע חיצוניים כדי לשרוד.

נתונים נוספים