כופר

כופר

ישראל היא בן ערובה שעליו מקבלים מדינות ערב כופר קבוע מן ההעולם המערבי. שום כוח פוליטי אויב לישראל לא ישמיד אותה מהסיבה ששום שודד לא יהרוג את בן הערובה שלו.

מדינות ערב אינן צריכות את ישראל מושמדת אלא את ישראל כאויב כבול, שניתן להילחם כנגדה ללא הגלת זמן ולקבל תשלומים בהתאם.

מבחינה זו, הטענה שישראל "מדכאת" את הערבים היא שלב נוסף, מתוחכם, במסלול מילוי התנאים לצורך קבלת הכופר. זה במייוחד נוח לערבים כשנאסר על ישראל על ידי העולם להילחם בהם באופן קשה מדי, כמו לפגוע בראשיהם או – החמור ביותר – לכבוש חלקים מהם.

ענין אחרון זה – הכיבוש – הוא הגרוע ביותר. מבחינה זו קיבלו מדינות ערב את כיבוש ששת הימים כעונש על לחצם החריף על ישראל בשנת 67, אחרי שהעולם השיג את נסיגת ישראל מסיני בשנת 56 – ומאז הם כולם מפעילים על ישראל לחץ כדי שתחזור בה.

נתונים נוספים