הצדקתה המוסרית של ישראל

 

ההצדקה המוסרית של ישראל

 

לחברה שלמה, כמו לאדם יחיד, חשוב להיות צודקת. מאז קומה של מדינת ישראל, היא מציגה הצדקה לקיומה, על יסוד התחושה שללא הצדקה כזו, אין היא אלא נטע זר באיזור המזרח התיכון. ברור שעצם קיומה של תחושה מסוג זה מהווה, כבר כשלעצמו, כשלון – אך לא פחות מזה מהווה כשלון התחושה שעל מנהיגי המדינה להסביר את קיומה לגורמים שהם, מבחינות רבות, חסרי מעמד מוסרי בעצמם.

אחת מטעויות ההסברה החמורות ביותר שעשתה ישראל היא בהצדקת קיומה על יסוד שרידותי - ונוצרי. היסוד השרידותי נגע לצורך של היהודים במקום שבו יוכלו להיות בטוחים מהישג ידם של רודפים, והיסוד הנוצרי נגע לצורה בה עוררה ישראל דרך קבע את רגש הרחמים הנוצרי כלפיה. שני תנאים אלה נעלמו כאשר הפכה מדינת ישראל, בעקבות הצלחותיה בשדות הקרב, לגדולה וחזקה. הדבר הביא לכך שמאז קומה ועד ימינו השתנה לרעה מעמדה המוסרי של מדינת ישראל מנקודת המבט של אמריקה.

בתהליך זה תפסו רעיונות שמאלניים משקל מרכזי; אלה עסקו בכרסום מתמיד של מסד מצבה המוסרי של מדינת ישראל במזרח התיכון במקביל להפנמתם של בני הקהילה היהודית באמריקה ערכים נוצריים, באמצעות גורמי שמאל, אשר הציגו את ענינם במסווה של דאגה לנושא זכויות האדם; יש התאמה בין הגרסה הרשמית של מייסדי המדינה, שהציגה את הצדקת הקמת ישראל על בסיס היותה מקום מקלט לשרידי השואה לבין רגש הרחמים הנוצרי הפועם לטובת הנרדפים באשר הם - ואת ההתאמה הזו ניצל השמאל כדי להציג את האוייב הערבי כמי שנרדף על ידי היהודי.

פוליטית ורעיונית הושפעו אף קברניטי המדינה מרעיון זה, אשר הביא אותה תחת הנהגתם עד נקודת השבר שלה, שחלה כאשר איזנו הערבים טיעון זה באמצעות מיתוס מכונן משלהם, המציג את מצבם הפוליטי כגרוע לא פחות מזה של היהודים. למותר לציין כי רעיון זה הוא מחוסר בסיס עובדתי והוא מתעלם לגמרי מזכויות אזרחי ישראל על הארץ. אך השמאל העולמי והישראלי, שאימצו את האתוס הפלשתיני השקרי, הקפידו שלא לציין הבדלים עקרוניים אלה. הם נקטו בגישה הפוסט-מודרניסטית הגורסת כי בין הישראלי לערבי יש "שויון הצהרתי" ובכך הותירו גם את האינטלקטואל היהודי-אמריקני בבורות מסוכנת, הבאה לידי ביטוי בגישה החדשה שלו לישראל וביצירות אמנותיות כמו "מינכן" של שפילברג, המעלות שאלות לגבי צדקתה של מדינת ישראל בסכסוך המזרח-תיכוני.

ימים אלה, שבהם חשודה מדינת ישראל בפשעים נגד האנושות בשטחים המוחזקים על ידה, אינם קלים ליהודי אמריקה. יחסי ישראל-אמריקה נמהלו בדור האחרון בהסתבכויות רבות ומי יודע, למשל, איך הם רואים, מעבר לאוקיינוס, את התנערותה של ישראל מקשר כלשהו ליונתן פולרד, נציג אחר של דור שפילברג, הנמק בכלא אמריקני. אין ספק כי מעמדה המוסרי של ישראל אינו מתחזק בעיני תומכיה מהתנהגות שיש בה בגידה בעצם קיומה כמקום עצמאי בעל הצדקה עצמית.

בכדי לבלום את ההתדרדרות במעמד המוסרי העצמי של מי שתומך בישראל, על ישראל לנכס גישה חדשה לגמרי לטובת ההצדקה המוסרית של קיומה; עליה להציג את זכות קיומה במקומה במונחים של רכישה אובייקטיבית של זכויות בעלות, שהם היסוד האמיתי להימצאותם של היהודים בארץ ישראל ולנטוש כל צורה של הצדקה לא מוצדקת.

נתונים נוספים