הטיפול הראוי בערפאת

 

הטיפול הראוי בערפאת

 

כדי לטפל היום, בעקבות התמוטטות השלום עם הפלשתינים, בבעיית ערפאת, לא די בשום דבר שהוא פחות ממשפט פומבי קבל עולם בנוסח משפט אייכמן על הפרת חוזה בקנה מידה.

מול המטען המוסרי העצום שהציב נגד ישראל בשנה האחרונה בכך שפתח נגדה במלחמה יש להציב מטען מוסרי לא פחות במסתו. על ערפאת לעמוד לדין ביחד עם כל בכירי חבורתו – וכל מי שחשוד בשיתוף פעולה עימו – ולהשיב על שאלות מפורטות בדבר כל מעשה רצח, חבלה ופיגוע שלהם היה אחראי לאחר חתימתו על הסכם אוסלו.

בנוסף לכך יש לזכור שאם הפרת הסכם אוסלו תהיה היסוד להעמדתם לדין של ערפאת ושותפיו, לא יוכלו גם חסידי ההסכם מן השמאל העולמי והישראלי להתחמק מעובדה זו ומהאחריות הקשורה אליהם בכך.

ואם ייערך המשפט הראוי לאשמים, שיכלול – מה שכל משפט ראוי אמור לכלול – גם גזר דין שבו יוטל על האשמים לפצות את הנפגעים, יהיו בין אלה שייתבעו לשלם על התמיכה שהעניקו לרוצח גם חברי הועדה שהמליצה להעניק לו את פרס הנובל.

נתונים נוספים