הלגיטימציה

 

הלגיטימציה

 

הלגיטימציה היא סימן ההיכר של יחס השמאלני הישראלי לטרור. השמאל נותן לגיטימציה לפעולות הרצח של הרוצחים. הוא עושה זאת על ידי כך שהוא מעניק להם מעמד של לוחמים שווי ערך ללוחמי ישראל ובכלל – ובמקרים מסוימים הוא אף מעניק להם מעמד של לוחמים למען ערכים אנושיים נאצלים.

הוא עושה זאת באמצעות ביטויים כמו "לוחמי חופש" שהוא מעניק להם, שמהווה הצדקה עקיפה לפעולותיהם הקולקטיביסטיות נגד אזרחים יחידים. תהליך מתן לגיטימציה זה מכשיר את הקרקע לפרקטיקה הפוליטית של דיונים והסכמים כמו הסכמי השלום ולמצב מוסרי של התדרדרות לתהומות המוסר האנטי-אנושי שבהם נמצאים הרוצחים ושותפיהם.

דרך מסגדי האיסלם וחינוך דתי מיסטי קיצוני – ומערכת חינוך טכנולוגית – מועברים ערכים אנטי מערביים ופרו דיקטטוריים למליוני תלמידים, במימון כספים ששייכים בזכות צודקת ליצרנים לא מוסלמיים. משאביהם של אלה הולאמו והועברו לבוזזים באמצעות נשק רעיוני שמאלני, שפותח על ידי הבוגדים של העולם המערבי.

נתונים נוספים