הפרדה מנוגדת לשלום

 

הפרדה מנוגדת לשלום

 

אמירתו של יצחק רבין, שהפכה לקלאסית - "ויפרדו" – הגדירה, למעשה, מצב של מלחמה "קרה" בין ישראל לפלשתינים, העומדת בניגוד לתפישת שלום אמיתית. בשלום יש להתחבר ולא להיפרד.

מבחינה זו מהווה הסכם השלום שנערך עם מצרים, למשל, דוגמה לשלום מזוייף. שכן, שלא כמו במדינות אירופה שלאחר השלום אזרחיהן מבקרים זו בזו וסוחרים ביניהם, דבר מסוג זה איננו מתרחש בין אזרחי ישראל למצרים. השנאה נמשכת והדבר לובש אופי של מלחמה קרה.

אותה אמירה, אשר נעשתה זמן קצר לאחר אחד הפיגועים הגדולים, ביטאה את התפישה הפרגמטיסטית, הנתפשת כ"ריאל-פוליטיקה", של השמאל, אשר פותר בעיות עמוקות על ידי רפואה המתבססת על חבישה חיצונית של סימפטומים לפגיעות פנימיות.

זו הביאה לפתרון של סלילת הכבישים העוקפים כנגד מארבי ירי ולשאר הנסיונות הדומים לעקיפת בעיות בטחוניות, כאילו את בעיית הרצח ניתן לפתור על ידי התחמקות, בריחה והתעלמות מן הרוצחים.

עקרונית - וזאת ניתן ללמוד מן השפה - שלום משמעותו "השלמה" ולא במובן של השלמה עם רוע אלא במובן של התחברות לצורך פעולה משותפת, שהיא משמעותו האמיתית של שלום אמיתי, חי - ולא כמו השלום הנוצרי, המומלץ על ידי השמאל הישראלי, שכמוהו כשלוות בית קברות, שלום של מוות.

נתונים נוספים