ויתור מוסרי

ויתור מוסרי

 

מדברים על ההפרדה בינינו לבין השטחים כפתרון, אך למעשה ויתור מסוג זה הוא יותר מוסרי מאשר טריטוריאלי. זהו ניגוד לרעיון המלחמה והכחשת הנושא אינה מסייעת לפתרונו. ההפך הוא הנכון. שומה על ישראל להזכיר שוב ושוב את העובדה שהשטחים בידי מדינת ישראל היא תוצר של מלחמה שהצליחה, תוך הכנעת האוייב, להשיב לידי העם שטחים השייכים לו ואשר מעולם לא היו צריכים להיות בידי האוייב.

לישראל אסור להיכנע לטיעונים פרגמטיים ולשקול את מעשיה ברוח זו. למעשה, סוג זה של טיעונים הביא את מעמדה של ישראל מכזה של מדינה צודקת, אשר נלחמה מלחמה צודקת לכזה שבו היא מתנצלת היום על השטחים ששיחררה כאילו לקחה אותם ממדינה שהחזיקה בהם באופן לגיטימי ולא היא.

מדינות ערב שבהם נלחמה ישראל פשעו בהחזקה בשטחים לא להן אחרי שכבשה אותם בכוח הזרוע. זה איננו המצב של ישראל ואסור לה לחשוב בהקשר זה במונחים של נוחיות פוליטית. כל אזרחי ישראל עלולים לשלם את מחיר ההשתמטות של ישראל מהחזקה בשטחים אלה, והדבר רק יגביר את תיאבונו של האוייב להחזיק בצורה לא צודקת בשטחיה של מדינת ישראל כולה.

נתונים נוספים