כוח הצדק

 

כוח הצדק

 

אחת האגדות הקיימות בתרבות זמננו מציגה את הכוח והצדק כניגודים, ומשכנעת את המאמינים בה שמכיוון שלעתים נכשל הצדק, הוא ייכשל תמיד. אך הצדק לא נכשל, אלא רק דרך יישומו המוטעית. כמו שנוסחה חשבונאית נכונה איננה יכולה להיכשל, גם הצדק – אם מתרגמים אותו נכון למעשה - תמיד מנצח.

אנשי ימין ודתיים רבים תמהים לוויתורים של ממשלת הימין ואינם תופסים כי אנשי ממשלה זו חולים במחלה הפוליטית של ה"ריאל פוליטיקה" שהיא צורה של פרגמטיזם; בסופו של דבר משמעה של מחלה זו היא שאלה החולים בה אינם אנשי אמונה - באל או ברעיון - ושאיפתם לשלום היא מיסטית ומתעלמת מן המציאות.

החולים במחלת ה"ריאל פוליטיקה" - ובמקרה זה מדובר באלה המאיישים את ממשלת ישראל – סוברים שיש ניגוד בין צדק לכוח, ולפיכך אינם מאמינים בצדק אלא בכח. הם אינם מבינים שהכח הוא ביטוי חיצוני של צדק - כל צדק שהוא, שתהיה מידתו אשר תהיה – ושהוא גם מה שיפעל להפלתם מכס שלטונם אם וכאשר אין הם יודעים לבסס עליו את החלטותיהם. כאנשי ציבור הם יפגשו את כוחו של הצדק על דרך השלילה, כאשר יחליט הציבור כי בגלל שהחלטותיהם אינם צודקות יש לשלול מהם את הכוח הפוליטי.

ואלה התוהים אם עליהם לבחור בחייהם בין דרך הכוח לבין דרך הצדק כדאי שיידעו שהתשובה הנכונה, בהקשר זה, היא השילוב: כוח הצדק; דווקא משום כך שהצדק מעניק את הכוח הגדול ביותר הקיים במציאות, כדאי לו לאדם לבחור בשילוב של כוח וצדק, כי כוח הצדק הוא הכוח החזק ביותר הקיים במציאות.

נתונים נוספים