לא סתם שלום - שלום צודק!

 

לא סתם שלום – שלום צודק!

 

בימים אלה, חשוב לערוך הבחנה בין השאיפה התמימה לשלום, האפיינית לאיש העמל והצדק, המעוניין כי אנשים ישתפו ביניהם פעולה, לבין אלה המשתמשים בהצהרת שלום כדרך מתוחכמת למלחמה; השאיפה המוצהרת לשלום – ובמיוחד ביטוייה הפוליטיים וההצהרתיים הרעשניים והבוטים שבשמם צולבים מתנגדים – הם מסימניה המובהקים ביותר של נצחונם של אויבינו.

כי השלום, כפי שהוא נתפש על ידי אחינו הדוגלים בו, אינו אלא בריחה מעימות ומנצחון – וככזה גם פעולה הנוגדת את הצדק.

שלום לא צודק איננו רק סתירה במונחים – ובמובן זה מלחמה ונצחון של הרוע – אלא נצחון המוות על החיים, ביטוי של הנצחת השיתוק, משאת נפשו של זה הכמה לברוח מעולם שיש בו מלחמה ונסיונו להכחיש את המלחמה כאחד מביטוייהם הראשיים של החיים בעולם.

השאיפה לשלום היא אחות השאיפה לחיים נטולי מאמץ, חיי גן העדן השקרי מבית מדרשו של הנוצרי, שבו האדם אינו "עובד ושומר" אלא אינו עושה דבר. בעולמו של זה, אין השלום הישג אלא מוות נטול הישגים.

נתונים נוספים