פשע של בחירה

 

פשע של בחירה

 

יותר מכל דבר אחר מעידה אלימותם הרצחנית של הערבים על היותם נחותים מבחינת מיקומם בסולם ההתפתחות האנושית, על כך שמדובר בני אדם שחיים בשלב פראי קולקטיבי-שבטי של התפתחות, כזה שעדיין לא העפיל אל המודעות היחידאית.

מודעות מסוג זה, כזו שרואה את חייו של אדם יחיד כערך שאין לוותר עליו בשום מרקם חברתי, מייצגת שלב של התפתחות תרבותית שעמי ערב עדיין לא הגיעו אליו. אך לא מדובר בבורות גרידא, כי בזמן שבו הערבי הפשוט, הנבער, מחזיק בתפישה פרימיטיבית זו מכורח הנסיבות הטבעיות, כי במסגרת נחיתותו התרבותית הוא אינו יודע משהו טוב יותר, גרוע ממנו פי כמה מבחינה אנושית ומוסרית איש העולם המתורבת, השייך לתרבות שמכבדת את זכויות האדם.

איש תרבות זה, במיוחד אם הוא בעל עמדה אקדמית של איש רוח, הוא זה אשר יכול לדעת יותר אך בוחר לדעת פחות ובבחירתו זו הוא מניח שהערבי יישם את תפישתו בצורה שממנה משתמע כי מבחינתו חייו של אדם יחיד ניתנים לויתור.

בישראל חיים רבים המחזיקים בגישה זו, שהם בוגדים לא רק בישראל אלא בתרבות האנושית בכלל. דבר זה בא לידי ביטוי בחוסר האנושיות שנוצר כתוצאה מכך שהם תומכים בפשרות וויתורים שעל ישראל המתקדמת לעשות לטובת אויביה הפראיים. וכבר ברור כי כל ויתור לטובתם של עריצים, המפגרים באנושיותם, משמעה פגיעה באזרחי מדינותיהם.

לאור זה, כאשר מחזיק בגישה זו, התומכת בפגיעה בזכויות האדם, בנה של חברה שהתפתחותה כבר המריאה אל תפישת יחיד הגונה, הסכמה לנסיגה מסוג זה היא בלתי מוסרית ויש להתייחס אל המחזיק בה כאל פושע בבחירה.

נתונים נוספים