שלום צודק

 

שלום צודק

 

שלום חייב להיות צודק. אם לא, הוא לא יהיה שלום אמיתי. הפסקת אש אינה שלום.

יש בימינו נטיה גדולה לקרוא להפסקת אש שלום. זוהי גישה של עצלנים שאינם רוצים לגמור את העבודה או של פחדנים שחוששים מכך. פילוסופית, זו טרגדיה של אי רצון לעשות צדק שהוא, למעשה, רצון להתאבד בהילוך איטי.

אי עשיית צדק מנוגדת לחיים בכלל ולחייו של היחיד בפרט. מנקודת מבט מוסרית, אנו חיים כדי לעשות צדק. עשיית צדק משמעה לעשות מה שראוי ונכון בכל הקשר: להילחם היכן ומתי שצריך ולהשלים היכן ומתי שצריך.

זו התחמקות לקרוא לאי מלחמה שלום וזוהי נוסחה הרת-אסון להימנע מלהשלים פעולת מלחמה צודקת ולקרוא להימנעות זו שלום. אמירות כמו "השלום הגרוע ביותר עדיף מהמלחמה המוצלחת ביותר" הן מסוכנות, מוטעות ורעות.

השלום למלחמה הוא כמו הרגש לשכל - תוצאה ולא סיבה. אם המלחמה מוצלחת, יהיה שלום טוב. מלחמה מוצלחת אינה מחייבת פגיעה כפי ששלום אינו מבטיח אי פגיעה.

היציאה נגד מלחמה היא דרך מזוייפת ליציאה נגד הצדק. שים לב לכך שהיוצאים נגד המלחמה הם תמיד האלימים המרושעים ביותר, המסתירים את כוונות הזדון המרושעות ביותר מאחורי סיסמאות של שלום והצהרות אהבה מזוייפות, הפועלות, למעשה מזה אלפיים שנה, כטקטיקה מתוחכמת.

נתונים נוספים