שרון עושה הסטוריה

 

שרון עושה הסטוריה

 

בפעם הראשונה בהסטוריה נכנעת מדינה לאויביה ללא תנאי, בלי שיש לאויביה עליונות צבאית עליה; אנו איננו מכירים בהסטוריה מקרה שבו עם כלשהו מוותר לאויביו על ערכיו – ועוד מסייע להם – מבלי שאלה הכניעו אותו בשדה הקרב.

ויתור מקיף מסוג זה, שאינו תלוי בשום תנאי, קיים רק בהמלצתו של ישו בברית החדשה – אך שום מדינה או עם בהסטוריה – גם לא נוצריים - לא העזו מעולם לראות המלצה לא מוסרית ולא מעשית זו כמעשית וכמוסרית.

מבחינה זו הוכיח שרון למי שהיה צריך הוכחה כזו כי מדינת ישראל איננה מדינת יהודים או יהודית, אלא כזו המחזיקה במוסר נוצרי. לדאבון הלב, ניתן גם להבין מכך את בחילתו של האוייב המוסלמי כשהוא ניצב מול ישראל: מנקודת מבטו, מהות מדינית הנמצאת בפשיטת רגל ערכית כה עמוקה כמוה כאשם גוסס ממחלה אנושה שלא מן הנמנע שהיא מחזיקה במערכותיה את חיידקיה של מחלה איומה שעלולה לפגוע בכל מי שמתקרב אליה.

בהנהגתו של שרון (ומתוך שיתוף פעולה של רבים מאנשי הממשל עם דרכו) צועדת ישראל כמו מי שמביא את עצמו לחלות במחלה כה אנושה ומדבקת, שיש הצדקה בהשמדתו המוחלטת, כדי שלא יסכן אנשים בריאים...

נתונים נוספים