צדק מעשי

 

צדק מעשי

כשמדובר בצדק מדובר בטיפול נקודתי במי שאחראי על הפשע. מנקודת מבט זו יש שתי אפשרויות בלבד: פעולה נקודתית או כוללנית, אינדבידואליסטית או קולקטיביסטית.

צדק אמיתי יכול להיעשות רק בהקשר נקודתי, מסוים ומדויק. כל פעולה כוללנית איננה צדק שלם, ואסור לשאוף אליה כאל ביטוי של צדק מלא.

ההגיון המעורב רואה את היחיד כישות האחראית למעשה בשל היות היחיד המהות המבצעת את הבחירה וזו היא העומדת ביסוד ביצוע כל מעשה שהוא; אפילו אם משתתפים במעשה פשע יותר מאדם אחד, כל אחד מהם בוחר באופן עצמאי לבצעו ולכן יש לראות את ההיבט האישי שלו כאחראי, אף אם יש לו שותפים.

כשישראל איננה מבקשת צדק מסוים ופרטי (כמו חיפוש האחראים לרצח אצל הפלשתינאים) היא מאשרת, למעשה, גישת מוסר קולקטיביסטית, המצדיקה פגיעה חבלנית כוללת ומאפשרת, בו בזמן, את התחמקות האחראים האמיתיים.

נתונים נוספים