מה שידוע בפרשת גלעד שליט

מה שידוע בפרשת גלעד שליט

מה ש"איננו ידוע" לנו הוא התירוץ העליון שבו משתמשים כל המצדיקים לא רק את חוסר המעש בנושא אלא גם את מילוי תביעותיהם של החוטפים (שיש מקום להזכיר תדיר שהם גם רצחו) של החייל השבוי.

לכאורה, לא ניתן לעשות דבר בנושא גלעד שליט כי לא ידועה כתובת המקום שבו הוא נמצא. אך ידוע היטב היכן נמצאים נציגי הארגון המחזיק בו, שלא לדבר על כך שבידי ישראל נמצאים לא מעט מאלה שחברים בארגון זה ושלא לדבר גם על כך שחלק גדול מהם הם בדיוק אלה שבשחרורם החמאס מעוניין.

בהקשר זה, אין מנוס מלראות את רשימת האסירים שאותם תובעים הרוצחים לשחרר תמורת החייל החטוף כרשימת המבוקשים המועמדים לפגיעה בעוון הרצח, החטיפה והמאסר של חיילי צה"ל ושל שליט. אין הם שונים עקרונית – ולכן גם לא מוסרית – ככל חברי כנופיית רוצחים וחוטפים למטרת כופר.

וידועים לנו רבים שמייצגים את ארגון הפשע הזה הן ככאלה הנושאים בתפקידים במסגרתו והן ככאלה המציעים את עצמם כמתווכים "בלתי נוגעים" אשר אינם יכולים שלא לגעת בדבר פשוט מתוקף העניקם לגיטימציה למבצעי הפשע בעצם הצגתם כנציגי ארגון פוליטי שניתן לדבר עימו.

וידוע לנו כי כל המעורבים הללו ורבים אחרים הממליצים על שותפות בעיסקה עם ה"חמאס" מחזקים את עמדתו בהתמודדותו עם מדינת ישראל ובכך הם מסייעים לצד הבלתי צודק במלחמה שאנו הצד הצודק בה – ולפיכך הם, למעשה, חלק מאויבינו.

כי מה שהוא עיקר הידוע לנו – והוא עיקר מה שחשוב בפרשה – הוא את הצד המוסרי שלו. צד זה קובע שכל פשרה עם רוע היא אסורה, שכן היא מחלישה אותנו במלחמתנו נגדו.

נתונים נוספים