טירוף ממוסד

טירוף ממוסד

נגד רוח השפיות

 

בימינו  חלקגדולמאדמהאנשיםבגילמתקדםסובליםמבעיותבריאות: לחץדם, כולסטרולגבוה, סכרת, בעיותלב, ירידתשמיעה, ירידתראייה, כאביםבמפרקיםועודכהנהוכהנה. בעיותאלוהןבעיותשקשורותלגילמתקדםוישהרבהמאדגורמיםשמשפיעיםעליהם. המדעעדייןלאיודעלהצביעבמדויקמהגורםלאותםתחלואים. מן הידוע הוא שלחץ הואאחדמאותםגורמים. רובהאנשים מייחסים את גורמי תחלואה זו למצב עבודה זה או אחר אך איש בימינו לא הפנה את תשומת הלב הכללית לכך שמצבו הפוליטי של האדם הישראלי בימינו הוא כזה של מי שנמצא בלחץ קבוע מצידה של מדינתו.

 

המפתח להכרה זו הוא תנאי מוקדם, הכרחי,שיש לקבל כעובדת יסוד לגבי מהותו הטבעית של האדם: האדם הוא יצור רוחני בטבעו. משמעותו של דבר זה הוא הצורך של אדם לחיות באופן מוסרי.

 

הבנת דבר זה היא היסוד לכל התפתחות או שיפור בחיי האדם; רוחניותו של האדם – והיותה תלויה במצבו המוסרי - אומרת ראשית כל שמצבו היסודי הוא בראש ובראשונה כזה שמושפע מתנאי קיומו המוסריים. אין האדם יכול להיות לא מוסרי ומאושר בו בזמן; היעדר האושר הוא בעל ההשפעה הגדולה ביותר על המצב הקיומי האנושי, כי מה שהאדם יודע קובע את איכות חייו ואין הוא יכול לדור בכפיפה אחת עם מי או מה שמאיימים עליו.

 

האדם אינו יכול לחיות באופן שבו הוא קרוב למרצחים ולא לערוך עימם הסכמי קיום משותף. אין אפשרות מעשית לראות כחלק מדרך החיים השגרתית את מי שעל ידיו דמם של קרובי משפחתך – ועל כל מי שמתיימר לדעת את רוח האדם להכיר בכך כבדבר שלא יתכן שאינו משפיע על איכות חיי היחיד.

 

אם אדם כמו אבו מאזן מכיר בכך שבפוליטיקה הפנימית של הערבים אין הוא יכול לקבוע מסמרות של שלום פן יבולע לו – והוא מנסה להצהיר פעם אחר פעם על תנאי מו"מ ששום אדם שפוי אינו יכול להרשות לעצמו לקבל מחמת שלום נפש ילדיו – מכשילה אותו מדינת ישראל בכך ששוב ושוב היא נכנעת לתנאי הטירוף החדשים ושוברת את הכלים לטובת חוסר ההגיון, אי הצדק ובעיקר היעדר המוסריות הבוטה.

 

אם מנסה ראש ממשלת ישראל להגיע למצב שבו יתרסקו הפלסטינים, ייסוגו מכל דרישותיהם ויילכו לקראת ישראל, אין הוא יכול להשיג זאת באמצעות מסירה מראש של אפשרות וויתור ערכי על כל ערכי מסורת ישראל לידי נציגת מדיניות השמאל המתערטלת מכל ערך לאומי או אישי בכך שהיא מוותרת על כבודם העצמי שלה, של עמה ושל כל מהות אנושית כלשהי – ובמיוחד של השפיות. נסתרת ממנה העובדה שאין היא מכירה בכך שקביעת תנאי קיום משותף לאדם ולרוצחיו בבית אחד הוא עדות להיעדר קיומו של יסוד שפיות יסודי, המוביל את העם כולו למצב של חוסר בריאות מתקדם.

 

אם אדם המנסה לגדל בעלי חיים קובע את מקום מגוריו של טרף ביחד עם טרפו, כאשר בכל יום מימי חייו רואה הוא את מי שקטל את עמיתיו קרוב אליו אין הדבר יכול שלא להשפיע ולתת את אותותיו על חירותו. היותו של האדם מטבעו    

 

נתונים נוספים