קרבן סחיטה

 

קרבן סחיטה

רק כשאדם ערבי יוכל לדבר בלי אקדח המוצמד לרקתו נוכל להתייחס לדבריו כאל רעיונות אותנטיים שלו ולהתמודד עם אמירותיו ברצינות כאילו הוא זה שחושב אותם ומבין אותם. עד אז יש להתייחס אל כל אמירה, הפגנה או הצהרה של הערבי כאילו אינם אלא אמירתו של שבוי הנסחט תחת איומים לפגיעה בכל היקר לו, המופעלים נגדו על ידי בני עמו וגם על ידי בעלי אידיאולוגיות זרות, כמו השפעות השמאל, שלהם הוא מציית מנימוקים פוליטיים.

נתונים נוספים