סכסך ומשול

 

סכסך ומשול

"יש שנאה אדירה בין התושבים לבין הרשות הפלשתינאית. הרשות מתעמרת בתושבים ועלינו להגדיל את הטריז הזה. עלינו להפעיל לחץ כלכלי, צבאי ופוליטי במשולב" אמר אהרון צור, ראש מועצת חוף עזה בהתייחסות לתושבי הרשות הפלשתינית. בעצם גם ראש הממשלה מודה שבלחץ הישראלי אין משום פעולה שתפסיק את הטרור, אלא תעודד את הסכסוך הפנימי בין הפלשתינים.

נתונים נוספים