ההבדל

 

ההבדל

אחת מהדרכים שבהם מתבטאת התדדרותה המוסרית של ישראל היא הדרך שעברה המדינה מהמצב שבו, בשנות ה60 וה70 שלחה את שליחיה למצוא, לפגוע ולחסל את בכירי ארגוני הטרור בעולם אשר פגעו בה ועד למצב בימינו, שבהם חוששת ישראל מכך שיקשרו אותה להתנקשות בחייו של מרצח זה או אחר ומשתדלת להכחיש כל מעורבות שלה במקרה מוות של טרוריסט. דרך זו מתבטאת גם בשאלה אם האדם הישראלי יכול לטייל בימינו בעולם כשהוא זקוף, גאה ובוטח בעצמו בשל פעולותיה של מדינתו או שהוא חושש מצל-עצמו ומהבלטת זהותו מפחד שמא יאונה לו רע.

 

נתונים נוספים