מעטים מול רבים

מעטים מול רבים

במושגים דתיים מוגדר היחס המספרי בין אזרחי ישראל לאזרחי מדינות אויביה כנס גלוי. מעבר לכל ענין אחר, אין איש יכול להכחיש – אף שמנסים לטשטש את הדבר בצורות שונות – שישראל מאחדת עוצמה וצדק (יחסיים, כמובן) בעצם העובדה שבמשך עשרות רבות של שנים עומדת מדינה קטנה בעלת מספר זעום יחסית של אזרחים מול מספר גדול של מדינות אויב, שבהן מספר רב ועצום של אזרחים, העולה על מספר האזרחים בישראל פי כמה וכמה. סדר גודל זה מכונה, בכל הקשר עימותי אחר, מלחמה של מעטים מול רבים – ועל אף כל נסיונותיהם הרבים אינם מצליחים לנצח את ארצם של המעטים.

נתונים נוספים