בעיה

 

בעיה

אחת הבעיות עם הפרת ההסכם איננה רק עם כל ההבטחות שהופרו אלא גם עם כל הערבויות שלא מומשו, עם כל ההבטחות על מה שייעשה במידה והאויב לא יעמוד בדיבורו – ולא נעשה.

נתונים נוספים