להפסיק לבנות

להפסיק לבנות

לפי הפלשתים ומאמיניהם בארץ ובעולם, כל הבעיות הפוליטיות בהווה נגרמות מכך ש"היהודים בונים בהתנחלויות". "אם היהודים יפסיקו לבנות בהתנחלויות" אומר ערפאת "הכל יהיה בסדר" וכל העולם שותף לראייתו את ה"בניה בהתנחלויות" כשלילית, אלימה, כפעולה נגד הצדק וכאי מוסריות חמורה. לאור דברים אלה, הריני להציע לשיפוטו של הקורא את הנוסחה הבאה:

לבנות = לפעול = לחיות

לאור נוסחה זו יוכל כל אדם ישר להבין בבירור מה משמעות הדרישה להפסיק לבנות.

נתונים נוספים