בין המלה הראשונה לאחרונה

בין המלה הראשונה לאחרונה

עקרון התגובתיות, שעליו מתבסס הממשל בפעולתו נגד הטירור, אומר שאף אם יגיד את המלה האחרונה, הטירור יהיה זה שיאמר את המלה הראשונה.

נתונים נוספים