חד רצחא וגו'

חד רצחא וגו'

אתא רוצח קטן ורצח לישראלי. אתא צה"ל וצר על רוצח גדול. אתא שמאלן ישראלי וצרח על צה"ל להפסיק מצור על רוצח גדול. אתא שמאל אירופי ולחץ על אמריקה ללחוץ על ישראל. אתא בית לבן ונשיא אמריקה ולחץ על ממשלת ישראל ויצאו לחופשי רוצח גדול עם רוצחים קטנים.

נתונים נוספים