אל חולה הרוח

אל חולה הרוח

ברור שאתה אינך מסכים עמי. אך כשאתה מתווכח עמי בלהט כה רב ובהגיון כה מועט, זה ברור לי שהויכוח מצדך אינו אלא פרפורי הבהלה והסבל של בעל-חיים שחש כי מקרבים את קיצו. סוג זה של ניתוח מכאיב, המאיים על חלק מצורת החיים אינו יכול - או צריך - להתבצע על ידי גוף חיצוני. עדיף בהרבה שייעשה על ידי בעליו של הגוף החולה עצמו. לכן, לא אמשיך לומר את דברי כדי שלא להכאיב לך. אם תחליט פעם לבצע את ניתוח הטיהור המכאיב הזה לבדך ובעצמך אהיה מוכן לסייע לך לעשות זאת - אך עליך תהיה מוטלת החובה לבקש ממני את העזרה הזו. במקרה כזה, גם אם תסכים לפעול לפי עצתי תהיה אתה הפועל. בעובדה זו יהיה גם משום הצדקה מוסרית גם כי הבריאות תהיה, בסופו של דבר, שלך.

נתונים נוספים