עת לשנוא

עת לשנוא

כשמדובר בשנאה, על האדם להשתדל לפעול למען שנאת אמת. עליו לדחות את המטיפים נגד השנאה, כי כמו אצל אנשי השלום העוורים, הטפה כזו מכוונת להשגת שנאת חינם, שאין לה הצדקה ולכן גם לא פתרון.

נתונים נוספים